Categories

dimarts, 10 de desembre del 2013

Solucions activitats

Aquí teniu les solucions de les fitxes sobre el gènere i el nombre del substantiu. Si les heu fet poc a poc, i ara revisau les errades, segur que demà us anirà molt bé l'examen. Ànims!1.      Classifica les següents paraules en masculines o femenines.

Estatua,  tassó,  orelles,  ermita,  mans,  boca,  planta,  bolla,  món, 
tresor,  blaços, cames,  joguines,  gegant,  sofà.
Noms femenins (la, les)
Noms masculins (el, els)
   
     Estatua, orelles, ermita, mans
     boca,  planta,  bolla, cames,  joguines

       Tassó,  món, tresor, braços,
       gegant,  sofà.

2.Sovint se sol confondre el gènere d’alguns substantius. A continuació, teniu una llista de mots. A veure si entre tots sou capaços de decidir-ne el gènere. Classifica’ls
calor – anell – aroma - compte – suor – dubte -  espinac – au – dent - llegum – lleixiu – frescor -  pebre –  postres-  mar -  senyal
Noms femenins (la, les)
Noms masculins (el, els)
  
   La calor – una aroma – la suor –
    les espinacs – una au – una dent –
    la lleixiu - la frescor – la mar
 
   L’anell – el compte – el dubte –
  el llegum - el pebre –el senyal


2.      Fes el femení dels substantius següents:

- el company: la companya         - el promés: la promesa.     - el nebot:la neboda
-  el botiguer: la botiguera             - el amic: la amiga                - el llop: la lloba
- el gos:  la gossa                           - el rus: la russa                  - el campió: la campiona

- el cosí: la cosina              - el guardià: la guardiana             - el xilé: la xilena
- el rei: la reina                    - el propietari: la propietària         - el besavi: la besàvia
- el ministre: la ministra     - el monjo: la monja.                     - el  pediatre: la pediatra

- el noi: la noia                    - el banyista:. La banyista            - el dentista: la dentista
- el poeta: la poeta              - el metge :la metgessa                - l'oncle: la tia
-         el tigre:. La tigressa     - el vampir: vampiressa                 -el  ballarí: la ballarina
-    el gall: la gallina            - l'ase: la somera                           - el pare: la mare.


3.      Fes el masculí dels substantius següents:

-La neboda: el nebot         - l’ amiga: l’amic                    - la gossa: el gos
-La campiona: el campió  - la reina: el rei                      - la alumna:. L’alumne
-La ministra: el ministre     - la mestra: el mestre.         - la monja: el monjo
-la heroïna: l’heroi              - la duquessa: el duc.         - la batlessa: el batle
-la sastressa: el sastre.      - la deessa:el deu                 - la nora: el gendre
-la truja: el porc                   - la somera: l’ase                  - la jove: el jove


4.       Canvia el gènere dels noms destacats del fragment següent:

(L'avi) .L’àvia té una granja d'animals i allà m'encanta passar-hi l'estiu! Els (galls)Les gallines i els (ànecs)les ànedes s'empaiten tot el dia a l'encalç del gra que l'avi, diligentment, escampa cada matí. Els (cavalls) Les eugues, a la quadra, corren lliures i les (vaques) els bous pasturen amb parsimònia als camps. Els (porcs)Les truges escampen aquella flaire tan punyent i fins i tot els bocs miren d'escampar la boira. (L'ase)Les someres, pacient, no s'immuta i amb aquell aire mig adormit encomana el tedi apegalós de l'estiu.5.Assenyala els noms de les frases següents i escriu-los en femení:

a) El comte i l'emperador són els meus herois.
         La comtessa i l’emperadriu són les meves heroïnes
         b) El metge del rei és el padrí del meu company.
        La metgessa de la reina és la padrina de la meva companya
        c) El mestre és el germà del dentista.
         La mestra és la germana de la dentista
         d) El gendre és soci del batlle.
            La nora és sòcia de la batllessa 

5.       Fes el plural dels noms següents tot posant-los a la casella que els
correspon:

record:records                 padrí:padrins              fet:fets .
esponja:esponges            roba:robes                   matalàs:matalassos
patí: patins.                     violí:violins                 cançó:cançons

taronja:taronges             despatx: despatxos       tros:trossos
platja:platges                   placa: plaques.            roca:roques
barca: barques.                llengua:llengües          serp:serps

forja: forges.                    oca:.oques                   corretja:corretges
cosí:cosins                        pastís:pastissos           amic: amics
granja:granges                 piga:pigues                  aigua:aigües

coca: coques.                    caça:caces                  berruga:berrugues
paraigua:paraigües         formiga:formigues      piraigua: piraigües
arruga:arrugues.              adreça:adreces.          botiga:botigues

butxaca: butxaques         esponja:esponges       llesca: llesques.
mantega:mantegues        nas:nassos


6.       Escriu tots els substantius de les frases següents en plural:

a)    L'oca i la vaca són animals que habiten a la granja.
Les oques i les vaques són animals que habiten a les granges.

b)   M'han regalat un disc de música antiga
M’han regalat uns discs de músiques antigues
c)     El desig del capità és construir un iglú per al seu cosí.
Els desitjos dels capitans són construir iglús per als seus cosins

d)    El pastís del veí és gros i rodó.
Els pastissos dels veïns són grossos i rodons.

7.       Torna a escriure les oracions següent, posant en singular les paraules que estiguin en negreta.

a)       Vam comprar uns pastissos molt cars.
Vaig comprar un pastís molt car.
b)      Quins autobussos he d’agafar?
Quin autobús he d’agafar?
c)       Aquells lleons en alguns casos es mengen la carn i els ossos també.
Aquell lleó en algun cas menja la carn i l’ós també.


Que hem de repassar pels exàmens?

Català: UD 3
- Comprensió lectora: llegir una lectura i contestar preguntes sobre la mateixa.
- Els diminutius i els augmentatius: saber reconèixer i emplear aquests dos tius de paraules.
- Concepte de substantiu.
- El gènere i el nombre del substantiu: saber fer el femení a partir del nom masculí o al contrari. Passar noms en singular al plural o del plural al singular.
- Descripció d'objectes: Seguir l'estructura treballada, separar les idees en oracions, emplear vocabulari diferent...

Matemàtiques: UD 2
- Sumes: realitzar sumes fins a tres sumands i saber col·locar els sumands.
- Propietats de les sumes: propietat commutativa i propietat associativa.
- Restes: conèixer els termes de les parts d'una resta i realitzar restes.
- La prova de la resta.
- Fer sumes i restes de manera aproximada.
- Resoldre problemes, de sumes i restes.

dijous, 5 de desembre del 2013

REDACCIONS DESEMBRE
BUENAS DESCRIPCIONES DE LAS MASCOTAS DE ALUMNOS DE TERCERO

ELS ANIMALS- Com són les cries quan neixen?

- Quines diferències hi ha entre els mascles i les femelles?

·       Funció de relació.
Ha de contestar a les següents preguntes. La información que respon a cada pregunta, s’ha d’organitzar a un paràgraf.

·         De quina manera es comuniquen entre ells?
·         Com viuen? Tot sols o en ramat?
·         Quins sentits tenen més desenvolupats?
-    Com es desplacen?
-    Com reaccionen als canvis de temperatura?


El treball que estam fent ara, encara és en brut. Quan l’ acabeu , el reviseu  i corregiu les faltes ortogràfiques s’ha de passar a net.


 El treball s’ha de fer a mà. És important utilizar plantilla, respectar els màrgens, destacar els títols, fer bona lletra….

Si a un apartat no trobau la información d’una  pregunta, no us precupeu, no passa res. Per exemple, si teniu un animal que no cerca cap lloc especial per tenir les seves cries, no és necessari que posseu l’oració , el cavallet de mar no cerca cap lloc especial per tenir les cries, és un exmple.

És un treball en grup, en el cas que us sigui impossible, juntar-vos per acabar la feina, podeu fer un llistat de les tasques que falten per fer i repartir-vos-les. Pensau que després tots hauríau de llegir el treball complet.

He fet un treball perquè tengueu un exemple. Recordau que s'ha d'entregar el proper dimarts.