Categories

dijous, 29 de gener del 2015

ANIVERSARI DE NA CARLA I SANT DE NA PAULA


Planetes

El grup de 3r de primària durant el primer trimestre hem fet un projecte de ciències socials de " L'univers" i per tal de fer-ho més pràctic hem realitzat un treball manual per elaborar els planetes.


diumenge, 11 de gener del 2015

HISTÒRIA

Hola a tots!
Els alumnes de quart, aquest trimestre investigarem sobre tot allò que ens han aportat els nostres avantpassats.
Seguirem fent feina en grups, però aquesta vegada, avançarem tots alhora, és a dir, per cada etapa hem formulat unes preguntes, i cada grup s'encarregarà de cercar la resposta i explicar a la resta de la classe la informació que ha trobat.
Cada vegada que canviem d'etapa, canviarem de grup. Un aspecte important de fer feina d'aquesta manera, és que aprenguem a fer feina amb tots els companys.

Aquestes són les preguntes que hem elaborat:
1- Com eren les cases? De quins materials estaven fetes? Quin tipus de construccions realitzaven? Tenim restes encara?

2- Com s'alimentaven? Com aconseguien els aliments? A què es dedicaven?

3- Quins instruments utilitzaven? De quin material estaven construïts?  Per a què els empleaven?

4- Va haver-hi qualque descobriment important? Què va suposar aquest descobriment? Hi ha algun personatge important? Què va fer?

5- Com s'organitzaven les societats? Tenien lleis? Qui era el que manava? Tenien reis?

6- Què ens queda avui en dia d'aquesta civilització ( manifestacions artístiques i culturals)?

7- Rituals i creences (enterraven els morts, creien en Deus, quines festes celebraven, com feien per curar les malalties...)

8- Què va ocórrer durant aquesta època a les Illes Balears?

Per contestar les preguntes de l'1 al 7. Podeu clicar als següents enllaços
- Paleolític I                                              - Neolític I                            
- Paleolític II                                             - Neolític II
- Paleolític III                                            - Neolític III
- El foc                                                       - Neolític IV
Pregunta 8                                                  - Neolític a les Balears

- Edat dels Metalls I
- Edat dels Metalls II
- Edat dels Metalls III