Categories

dimecres, 19 de desembre del 2018

La importància de la coavaluació

… per aprendre a aprendre.

Des d’una perspectiva tradicional, la responsabilitat de la regulació/avaluació és
 essencialment del mestre, qui corregeix de forma unilateral a l’alumnat. 
En canvi, l’avaluació amb una finalitat FORMADORA comporta implicar molt més
 l’alumnat, a partir de processos de coavaluació i d’auto-avaluació. 
Ells aprenen a autoavaluar-se a partir d’avaluar els companys i companyes, amb
 la finalitat d’ajudar-los, ja que sovint reconeixen millor què han fet correctament
i els seus errors a partir d’identificar-los en les produccions d’altres.

Els nins i nines de quart de primària han utilitzat aquests recursos, han adquirit
estratègies i han enriquit el seu esperit crític, per tal de donar sentit al propi
 assoliment de coneixements,amb activitats com l’autoavaluació de la llibreta,
l’autoavaluació de l’exposició oral individual i grupal, les quals s’han enregistrat i
 s’han visualitzat posteriorment per tal de poder-ne fer una auto o coavaluació. 
Quan diem que l’alumnat s’ha avaluat a ell mateix diem que n’ha sigut protagonista
 i ha fet un procés de metareflexió. L’alumne ha estat conscient d’allò que fa bé i allò
que ha de canviar, i ha estat molt útil per a ser capaços d’utilitzar l’auto-crítica i
corregir-se ells mateixos.
(Text estret de: www.cepiscopal.org/blog/2018/05/30/la-importancia-de-lautoavaluacio-i-
la-coavaluacio/
Us deix algunes fotos d'una coavaluació de la lectura en veu alta per parelles:Per últim, dir-vos que el trimestre s'acaba, demà arribaran les notes a casa. 
Fa un parell de dies em va arribar aquest missatge per wasap. No estic d'acord amb tot, però sí amb el missatge general, Per això   m'agradaria compartir-ho amb vosaltres, nins i famílies: 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada